Korte beschrijving indicatie en geplande behandeling

Indicatie: buccale cariës

Behandelplan: caviteitsbehandeling met gingivectomie

Details verdoving

Techniek

intraseptaal

Naald

witte naald (16mm 30G)

Vloeistof en vasoconstrictie

Ultracaïne DS Forte: 1:200.000

Insteekpositie

Distaal 12/ mesiaal 13

hoeveelheid

¾ carpule

Distaal 12/ mesiaal 13

Overwegingen quicksleeper techniek

Bij mevrouw moeten diverse restauratie aangebracht worden en mevrouw vindt tandheelkunde maar niets en alles is erg gevoelig en zij heeft het verzoek om alles in één zitting te vullen. Aangezien er gewerkt moet worden in vier kwadranten is het gebruik van de Quicksleeper de uitgelezen manier goede tandheelkundige zorg te verlenen en toch aan de wens van mevrouw te voldoen.

Deze presentatie betreft het aanbrengen van een buccale restauratie in de 13 waarbij een geringe gingivectomie noodzakelijk is om een voldoende droog werkveld te creëren.

Op de OPT blijkt er relatief weinig ruimte tussen de 12 en de 13 aangezien de 13 iets geroteerd in de tandboog staat. Zuiver proximaal is er niet voldoende ruimte in het septum, echter een beetje naar buccaal is er wel voldoende ruimte om de rotatie fase met de quicksleeper betrouwbaar uit te voeren. Wel moet in dit geval de naald ongeveer parallel aan de radices van de 12 en de 13 gehouden worden o te voorkomen dat ik de 13 of de 12 zou gaan raken.

Omdat mevrouw erg angstig is en ik wil dat de verdoving absoluut pijnloos is heb ik voorafgaande aan de voorverdoving de papil verdoofd met xylocaine 5% zalf, uit ervaring weet ik dat emla zalf of procaine zalf ook goed werkt (deze laatste is in Nederland niet (goed) verkrijgbaar en moet ik ontraden i.v.m. mogelijke allergische reacties. Na zes rotaties ben ik op voldoende diepte om de anesthesie aan te brengen

In dit geval heb ik voor Ultracaind ds Forte gekozen (idem septanest SP) omdat ik wat meer tijd wil hebben. Als het alleen maar de 13 zou betreffen dan was Ultracain ds (septanest N) ruim voldoende geweest.  Zelf heb ik gemerkt dat palpitaties bij de hogere concentraties epinefrine (1:100.000) nog wel eens voorkomen in tegenstelling tot bij de lagere concentraties (1:200.000) waarbij de palpitaties zelden voorkomen. Als ik 1:100.000 epinefrine gebruik informeer ik de patiënt altijd dat er hartkloppingen kunnen optreden. Dit zeg ik na ongeveer 5-10 seconden als ik bezig ben met de injectie fase. Vooraf gezegd is het uitleg achteraf gezegd is het een excuus.

Verder is in het filmpje te zien dat ik een pompende beweging maakt tijdens de rotatie fase. De naald laat ik op snelheid komen zonder contact met het bot en voordat de naald tot stilstand komt trek ik deze weer een klein stukje terug. Dit voorkomt het verstoppen van de naald en voorkomt dat je teveel druk uitoefent tijden de rotatie fase.